Jag har specialistkompetens inom följande områden:

Life science
Efter en civilingenjörsutbildning i molekylär bioteknik har jag djupgående kunskaper inom bioteknik, genetik och farmakologi.

Naturvetenskap
Jag har gedigen kunskap även inom naturvetenskapen, framför allt vad gäller klimatförändringar och polarforskning. Jag åtar mig också gärna uppdrag som behandlar fysik eller matematik.


Finans och juridik
Jag översätter allt från årsredovisningar och pressmeddelanden till sekretessavtal och offerter.

Övrigt
Har du ett projekt som faller utanför dessa områden? Jag har jobbat med allt möjligt, från actionfilmer till användarmanualer för operativsystem - med "fullkomligt glimrande" resultat, som en kund uttryckte det. Hör av dig, så hittar vi en lösning!