Calyptic erbjuder högkvalitativ översättning och språkgranskning till företag och offentlig sektor.


Calyptic ägs och drivs av mig, Linnéa Holmén, av Kammarkollegiet auktoriserad translator från engelska till svenska.

Jag översätter och tolkar åt båda håll mellan svenska och engelska samt översätter från norska till bägge dessa språk. Jag utför även språkgranskning och korrekturläsning av texter på engelska eller svenska.

Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel enligt 2 § förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare. Auktoriserade translatorer är underkastade tillsyn av Kammarkollegiet. Som auktoriserad translator följer jag "God translatorssed" och är ålagd tystnadsplikt gentemot alla uppdragsgivare. Läs mer om bestämmelserna hos Kammarkollegiet.